Przejdź do treści

Związek Rzeczoznawców z zakresu parkieciarstwa i posadzek drewnianych jest organizacją zrzeszającą rzeczoznawców i biegłych sądowych z zakresu parkieciarstwa, posadzek drewnianych i technologii drewna. 

Członkowie naszego Związku wykonują opinie techniczne i ekspertyzy w zakresie parkieciarstwa, posadzek drewnianych i technologii drewna, opiniują i współtworzą normy i wytyczne techniczne dotyczące wykonywania i odbioru posadzek drewnianych oraz produkcji parkietów. 

Rzeczoznawcy stowarzyszeni w Związku zobowiązani są do ciągłego poszerzania wiedzy z zakresu przepisów prawa, technologii parkieciarskiej, produkcji parkietów, technologii drewna, budownictwa oraz innych dziedzin z tym związanych.
W tym celu odbywają się szkolenia, seminaria, zebrania dyskusyjne, odczyty i prelekcje, a także spotkania z autorytetami z dziedziny technologii drewna, budownictwa, izolacji, chemii parkieciarskiej i budowlanej.

Ponadto członkowie Związku zajmują się popularyzacją wiedzy o parkieciarstwie i posadzkach drewnianych, współpracują z instytucjami naukowymi, technicznymi stowarzyszeniami branżowymi, Sądami Polubownymi oraz prasą branżową, a także prowadzą działalność edukacyjną.

Inicjatywa utworzenia stowarzyszenia, które skupia wszystkich rzeczoznawców i biegłych sądowych z dziedziny parkieciarstwa pozwala na standaryzację czynności i badań przeprowadzanych podczas wykonywania ekspertyz oraz umożliwia opracowanie odpowiedniej dokumentacji.

Rzeczoznawcy i biegli sądowi są osobami zaufania publicznego dlatego też naszym celem jest ciągłe dążenie do kształtowania i upowszechniania zasad etyki, a w szczególności norm rzetelnego postępowania podczas opiniowania oraz podejmowanie działań służących ochronie uczciwej konkurencji oraz dobrych standardów działania na rynku parkieciarskim.


.