user_mobilelogo

Materiały szkoleniowe ze spotkania Rzeczoznawców z dn. 02-03 października 2009 r.

Cement

- hydrauliczne spoiwo mineralne, otrzymywane przez zmielenie surowców mineralnych (margiel lub wapień i glina) i wypalenie na klinkier w piecu cementowym
(w temperaturze 1700-1800°C). Stosowany jest do przygotowywania zapraw cementowych, cementowo-wapiennych i betonów.

b1      b2

W dniach 02-03 października 2009 r. nieopodal Inowrocławia, odbyło się spotkanie Związku Rzeczoznawców z zakresu parkieciarstwa i posadzek drewnianych połączone ze szkoleniem dotyczącym betonów i jastrychów cementowych.
Szkolenie prowadził Pan Sławomir Rutczyński - Kierownik ds. Doradztwa Technicznego cementowni Lafarge.

W dniu16 maja 2009 r., na spotkaniu, które odbyło się w Sokolnikach Las niedaleko Łodzi zostało zawiązane stowarzyszenie zwykłe o statusie organizacji społecznej, pozarządowej, bez osobowości prawnej, o nazwie: „Związek Rzeczoznawców z zakresu parkieciarstwa i posadzek drewnianych”.

Założycielami stowarzyszenia „Związek Rzeczoznawców” byli rzeczoznawcy zrzeszeni w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Parkieciarz, rzeczoznawcy niezależni oraz biegli sądowi, którzy przybyli na spotkanie z różnych stron Polski: Małgorzata Kuczyńska-Cichocka, Czesław Bortnowski, Sławomir Chrzanowski, Zbigniew Cichocki, Janusz Dziewanowski, Aleksander Kalinowski, Marek Komorowski, Jarosław Kurnikowski, Mirosław Odyniec, Piotr Pióro, Grzegorz Stanisławski.

Podczas spotkania założycielskiego wybrano władze stowarzyszenia w osobach:  

- Prezes: Małgorzata Kuczyńska-Cichocka

- Wiceprezes: Piotr Pióro

- Wiceprezes-Skarbnik: Grzegorz Stanisławski