W Sulejowie w dniach 25-26 listopada 2011 roku odbyło się spotkanie Związku Rzeczoznawców, podczas którego podsumowano działalność Związku przez ostatnie dwa lata oraz zdano sprawozdanie z prac Zarządu oraz Komisji Etyki Zawodowej. W wyniku jawnego głosowania wybrano na następną 2-letnią kadencję nowe władze Związku oraz nowy skład Komisji Etyki Zawodowej.

ZARZĄD

Prezes:  Piotr Pióro

V-ce Prezes:  Małgorzata Kuczyńska-Cichocka

V-ce Prezes:  Andrzej Noskowiak

KOMISJA ETYKI ZAWODOWEJ

Przewodniczący:  Tadeusz Woźniak

Członkowie:  Marek Komorowski, Aleksander Kalinowski

 

Drugiego dnia spotkania głównym tematem obrad było opracowanie wytycznych dotyczących badań i pomiarów wytrzymałości podkładów przeznaczonych do montażu posadzek drewnianych. Ponadto, określono wstępny kalendarz spotkań i szkoleń na 2012 rok oraz ich tematykę.