user_mobilelogo

 

Ustalono, że siedziba Związku będzie się mieścić w Kaliszu, i tam właśnie dokonano rejestracji stowarzyszenia.

Na spotkaniu omówiono i przyjęto opracowane wcześniej dokumenty, tj. Regulamin stowarzyszenia oraz Kodeks etyczny rzeczoznawców.

Głównym celem rzeczoznawców zrzeszonych w Związku Rzeczoznawców jest pomoc parkieciarzom i konsumentom poprzez ocenę stanu technicznego posadzek drewnianych ioraz wykonywanie ekspertyz w tym zakresie. Członkowie Związku będą zajmować się popularyzacją wiedzy o parkieciarstwie i posadzkach drewnianych, współpracować z instytucjami naukowymi, technicznymi stowarzyszeniami branżowymi, Sądami oraz prasą branżową, a także prowadzić działalność edukacyjną.

Rzeczoznawcy zobowiązani będą do ciągłego poszerzania wiedzy z zakresu technologii parkieciarskiej oraz dziedzin z tym związanych. W tym celu będą odbywać się zebrania dyskusyjne, odczyty i prelekcje, a także spotkania z autorytetami z dziedziny technologii drewna, budownictwa, izolacji, chemii parkieciarskiej i budowlanej. 
Stowarzyszenie zajmie się również opracowaniem szczegółowych wytycznych dotyczących prac parkieciarskich.

spotkanie założycielskie.jpg

Inicjatywa utworzenia stowarzyszenia, które skupiłoby wszystkich rzeczoznawców i biegłych sądowych z dziedziny parkieciarstwa jest interesującą ideą, ponieważ pozwoli to ustandaryzować czynności i badania przeprowadzane podczas wykonywania ekspertyz oraz opracować zharmonizowaną dokumentację.

Wyniki pracy Związku Rzeczoznawców oraz różne przydatne informacje dotyczące parkieciarstwa prezentowane będą na stronie internetowej stowarzyszenia.